Home page > Školení společností

Školení společností

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti provádí školení společností, které působí v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Tato školení provádí obvykle pod platformou Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR s tím, že se školení mohou rovněž účastnit společnosti, které nejsou členy AOBP ČR.

Školení přibližují problematiku obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. Školení jsou zaměřena zejména na následující oblasti:

 • provádění státního ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb.
 • požadavky standardů ČOS/AQAP a jejich plnění dodavatelem ve vztahu ke státnímu ověřování jakosti
 • delegování státního ověřování jakosti do zahraničí a součinnost dodavatele
 • plán kvality podle ČOS 051648/AQAP 2105  
 • eliminace pořizování (výskytu) padělanému materiálu
 • technické podmínky podle ČOS 051625
 • standardizace v NATO a právní rámec pro obrannou standardizaci v ČR dle zákona č. 309/2000 Sb.
 • české obranné standardy a jejich využití v akvizičním procesu
 • zpřístupňován a distribuce standardizačních dokumentů
 • katalogizace výrobků podle zákona č. 309/2000 Sb.
 • povinnosti dodavatele v procesu katalogizace výrobků
 • softwarová podpora pro katalogizaci majetku

Základní školení je obvykle koncipováno jako úvod do příslušné oblasti v rozsahu 2 až 3 hod.

Nadstavbové školení je zaměřeno na konkrétní problémy, které souvisí s plněním smluv a prováděním státního ověřování jakosti. Úřad průběžně sleduje požadavky společností a vyhodnocuje zkušenosti, které získává při výkonu svých agend. Školení se organizují dle potřeby nebo dle požadavku AOBP ČR, resp. většího počtu společností. Školení jsou organizována jako nekomerční a jsou ze zákona nenároková.

Podněty na školení je možné adresovat průběžně na e-mailovou adresu urosksoj@army.cz

 

Nahoru