Home page > Kontakty

Kontakty


Adresa:
nám. Svobody 471/4
160 01  Praha 6


Ředitel Úř OSK SOJ

Ing. Martin Dvořák, Ph.D.
tel.: 973 229 201
Asistentka, tel: 973 229 211
fax: 973 229 210

www.urosksoj.army.cz
e-mail: dvorakm@army.cz


Odbor právně kontrolní, ekonomických a technických agend

Ing. Bc. Richard M. Sicha
tel.: 973 229 202
fax: 973 229 210

www.urosksoj.army.cz
e-mail: sichar@army.cz


Odbor obranné standardizace

Ing. Jaroslav Linhart, Ph.D., MBA
tel.: 973 229 204
fax 973 229 249

www.oos.army.cz
e-mail: defstand@army.cz


Odddělení katalogizace majetku

Ing. Libor Mrozinski
tel.: 973 229 205
fax: 973229 270

www.okm.army.cz
e-mail: katalogizace@army.cz


Odbor strategie státního ověřování jakosti

Ing. Petr Vacek
tel: 973 229 203
fax 973 229 210

www.ossoj.army.cz
e-mail: ossoj@army.cz


Odbor státního ověřování jakosti Čechy

Ing. Leonard Basovník
tel: 973 245 770
fax: 973 245 649

www.ossoj.army.cz/osoj-cechy
e-mail: basovnikl@army.cz


Odbor státního ověřování jakosti Morava

Ing. Stanislav Chytil
tel: 973 488 200
fax 973 488 210

www.ossoj.army.cz/osoj-morava
e-mail: chytils@army.cz


Zřízení schránky a adresy elektronické pošty
protikorupcnijednani-urosksoj@army.cz

 

Zřízení schránky a adresy elektronické pošty pro přijímání oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. je na Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti jako služebním úřadu zřízena schránka a adresa elektronické pošty pro přijímání oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu služby, práce nebo veřejné funkce.

Schránka pro oznámení v listinné podobě se nachází v sídle Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, náměstí Svobody 471/4, 161 01 Praha 6 (budova MO-A). Je umístěna bezprostředně za vstupními dveřmi hlavního vchodu vpravo a je označena takto: OZNÁMENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ.

Prošetřovatelem oznámení je: Ing. Richard M. Sicha.

protikorupcnijednani-urosksoj@army.cz

Nahoru