Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

Schválení STAND 02

Publikováno: 5.9.2017 Autor: Úř OSK SOJ

S účinností od 1. 9. 2017 jsou ředitelem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti schváleny nové Metodické pokyny Tvorba a správa českých obranných standardů (STAND 02). Mimo administrativních úprav a aktualizací textu ...

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 9.8.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 9. srpna 2017 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc červenec 2017, plnotexty schválených neutajovaných ČOS a schválených Oprav ČOS (včetně ČOS se zapracovanou Opravou) jsou k dispozici v části Standardizační dokumenty/České obranné standardy.

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 12.7.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 12. července 2017 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc červen 2017, plnotexty schválených neutajovaných ČOS a schválených Oprav ČOS (včetně ČOS se zapracovanou Opravou) jsou k dispozici v části Standardizační dokumenty/České obranné standardy.

Sdělení ředitele odboru strategie státního ověřování jakosti

Publikováno: 27.6.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dnem 19. 6. 2017 nabyl účinnosti ČOS 051672, 1. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě. Základem pro tvorbu tohoto ČOS byl AQAP 2110, Ed. D, NATO Quality Assurance Requirements for Design. Development nad Production.

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 9.6.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 9. června 2017 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc květen 2017, plnotexty schválených neutajovaných ČOS a schválených Oprav ČOS (včetně ČOS se zapracovanou Opravou) jsou k dispozici v části Standardizační dokumenty/České obranné standardy.

Stránky

Nahoru