Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

Audity systému managementu kvality v souvislosti s přechodem na novou normu ČSN EN ISO 9001:2016

Publikováno: 13.11.2017 Autor: Úř OSK SOJ

V souvislosti s přechodem na novou normu ČSN EN ISO 9001:2016 a vydáním ČOS 051672, 1. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě, který zavedl publikaci NATO AQAP-2110 Ed. D, NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development And Production, bude Úřad od 1.

Uplatňování kontrakčních publikací AQAP při zajišťování podmínek pro státní ověřování jakosti

Publikováno: 13.11.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Pro účely zajišťování podmínek pro státní ověřování jakosti bude Úřad do smluv na dodávky vojenského materiálu uplatňovat publikace AQAP, resp. ekvivalentní české obranné standardy podle níže uvedeného schématu.

SOJ u MOP

Publikováno: 10.10.2017 Autor: Úř OSK SOJ

U zakázek na materiál osobního použití (MOP) bude nově, v rámci státního ověřování jakosti (SOJ), prováděna konečná kontrola nebo audit jakosti a konečná kontrola. Odborný dozor nad jakostí již nebude prováděn.SOJ bude prováděno na území ČR bez ohledu na místo výroby MOP.

Schválení STAND 04

Publikováno: 14.9.2017 Autor: Úř OSK SOJ

S účinností od 15. 9. 2017 byly ředitelem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti schváleny nové Metodické pokyny STAND 04 -  Jednotná forma zápisu odkazů na obranné standardy.

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 8.9.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 8. září 2017 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc srpen 2017, plnotexty schválených neutajovaných ČOS a schválených Oprav ČOS (včetně ČOS se zapracovanou Opravou) jsou k dispozici ...

Stránky

Nahoru