Home page > Aktuality > Zasedání pracovní skupiny WG 2 AC/327

Zasedání pracovní skupiny WG 2 AC/327

Ve dnech 22. 10. až 26. 10. 2018 proběhlo v Praze další zasedání pracovní skupiny WG 2 AC/327 NATO, která se zabývá tvorbou publikací k ověřování kvality AQAP.

Byl ukončen schvalovací proces novely kontraktační publikace AQAP-2105, stanovující požadavky na plány kvality, která vyjde pod označením AQAP-2105 Ed. C do konce letošního roku. Publikace bude následně převedena do prostředí ČR formou českého obranného standardu. Schvalovacím procesem také prošla příručka AQAP-2110-SRD.2, která vykládá požadavky kontraktační publikace AQAP-2110 pro dodavatele, jejichž systém managementu kvality je vybudován podle normy AS 9100.

Pracovní skupina pracuje na dalších příručkách, které budou poskytovat návod  k používání kontraktačních publikací AQAP, nebo budou vysvětlovat požadavky těchto publikací. Tyto příručky budou v anglickém jazyce volně ke stažení na webové stránce http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html

Nepředpokládá se vydání těchto příruček formou českých obranných standardů.

Nahoru