SOJ u MOP

U zakázek na materiál osobního použití (MOP) bude nově, v rámci státního ověřování jakosti (SOJ), prováděna konečná kontrola nebo audit jakosti a konečná kontrola. Odborný dozor nad jakostí již nebude prováděn.

SOJ bude prováděno na území ČR bez ohledu na místo výroby MOP.

Při konečné kontrole bude příslušnými materiálovými zkouškami prověřováno splnění všech kvalitativních požadavků odběratele.

Při auditu jakosti budou prověřovány technické procesy ovlivňující kvalitu MOP.

Cílem je zajistit, aby:

  • do rezortu MO byl dodáván MOP, jehož parametry budou prokazatelně ověřeny a to bez ohledu na místo výroby,
  • se zvýšila možnost zapojení širšího okruhu potenciálních dodavatelů do příslušných výběrových řízení.

 

Nahoru