Úvodní stránka > Aktuality > Sdělení ředitele odboru strategie státního ověřování jakosti

Sdělení ředitele odboru strategie státního ověřování jakosti

Dnem 19. 6. 2017 nabyl účinnosti ČOS 051672, 1. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě. Základem pro tvorbu tohoto ČOS byl AQAP 2110, Ed. D, NATO Quality Assurance Requirements for Design. Development nad Production. Až do 15. 9. 2018 souběžně s tímto ČOS platí i ČOS 051622, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě. Po tomto datu budou ČOS 051622, 2. vydání, ČOS 051626, 2. Vydání, i ČOS 051630, 2. Vydání, zrušeny. Uvedené souvisí s přechodným obdobím, v rámci kterého se vedle certifikátů o shodě systému managementu kvality vydaných podle ISO 9001:2015 uznávají rovněž certifikáty vydané podle ISO 9001:2008. 

Nahoru