Home page > Aktuality > Odborné shromáždění OdKM/Úř OSK SOJ se správci položek (16.–18. 5. 2018)

Odborné shromáždění OdKM/Úř OSK SOJ se správci položek (16.–18. 5. 2018)

Opětovně jsme se jako každý rok osobně setkali s vedoucími katalogizačních pracovišť a správci položek ve ŠVS Komorní Hrádek, abychom vyhodnotili naši spolupráci za uplynulé období a nastavili další úkoly a cíle pro rozvoj katalogizace a zabezpečení jejího provozu. Přínosem byla již tradiční účast zástupce SEM MO (Ing. Tahovský), ale nově i zástupců ALog a AKIS. Diskutovalo se zejména o stavu smluvního zabezpečení provozu a rozvoje ISL včetně Katalogu ISL, přípravě nových RMO a NV v majetkové oblasti a konkretizaci odpovědností na úrovni majetkových hospodářů a majetkových manažerů.

Byla přijata konkrétní opatření ke zkvalitnění dat v Katalogu ISL a externí komunikace.

Nahoru