Úvodní stránka > Aktuality > Kurz Obranná standardizace

Kurz Obranná standardizace

Ve dnech 23. – 27. dubna 2018 se konal na UO Brno kurz „Obranná standardizace“, jehož gestorem byl Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ ve spolupráci s Katedrou vojenského umění Fakulty vojenského leadershipu UO Brno. Kurzu se zúčastnilo celkem 19 posluchačů z rezortu MO.

Zahájení kurzu provedl děkan Fakulty vojenského leadershipu plk. gšt. doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D. a ředitel Odboru obranné standardizace Ing. Mikuláš Stankievicz. Cílem kurzu bylo zvýšení odborné připravenosti všech subjektů podílejících se na přípravě a vlastní realizaci úkolů v oblasti obranné standardizace. Účastníci kurzu byli rovněž proškoleni jako noví uživatelé Informačního systému standardizace.

Velkým přínosem bylo předání zkušeností ze své práce v oblasti obranné standardizace pplk. Ing. Romanem Hegyim (SRS MO), mjr. Ing. Michalem Kovaříkem, Ph.D. (Agentura logistiky), pplk. Ing. Martinem Mikulem (VS SD ČR při NATO) a RNDr. Milanem Čeperou, Ph.D. (VVÚ, s.p. Brno).

Kurz byl zakončen předáním osvědčení o jeho absolvování zástupcem Katedry vojenského umění pplk. Ing. Jaroslavem Staňkem a ředitelem Odboru obranné standardizace Ing. Mikulášem Stankieviczem.

Nahoru