Home page > Aktuality > Dohoda o spolupráci k zajišťování výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví

Dohoda o spolupráci k zajišťování výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví

Dne 23. 4. 2020 byla mezi Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti uzavřena „Dohoda o spolupráci k zajišťování výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví“.

Tato Dohoda navazuje na předchozí dohody o spolupráci při výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví, na základě kterých probíhá spolupráce již od roku 2003.  

 

Nahoru