Home page > Aktuality > 113th AC/135 Main Group Meeting (28.–31. 5. 2018)

113th AC/135 Main Group Meeting (28.–31. 5. 2018)

Jednání ředitelů národních kodifikačních úřadů AC/135 v Lucembursku se zúčastnili zástupci členských států NATO, sponzorovaných států na úrovni Tier 1+2+žadatelů  a zástupci NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Jednání řídil předseda AC/135 Main Group (MG) Maj. Thierry Vanden DRIES / BEL.

Prioritou AC/135 je nadále projekt NDER (NATO Data Exchange Redesign) - přechod na nový formát při výměně kodifíkačních dat (NADEX-XML). K tomu byly stanoveny časové horizonty, kontrolní body a procesy.

Jednání ředitelů dále schválilo pětiletý IT plán (obsahující celkově 11 projektů, z nichž 7 je plněno v současné době) včetně rozpočtových opatření a projednalo opatření v oblasti edukačních aktivit v oblasti kodifikace (ACodP/10, Training Curriculum, e-learning, NCB College). Vzdělávání bylo nově rozšířeno o kurz pro ředitele NCB na základě materiálů zpracovaných ESP NCB.

Ředitelé pracovních skupin (Panel A, TSWG, BSC, MIP) přednesli své doklady o výsledcích činnosti, ke kterým byly stanoveny další úkoly a termíny.

Dále bylo rozhodnuto o pořádání a organizaci příštího Světového fóra kodifikace (WCF) ne dříve než v roce 2022 a to v lokalitě Evropa.

113th AC/135 Main Group Meeting (28.–31. 5. 2018)

Nahoru