Home page > Aktuality

Aktuality

Výběrová řízení na obsazení služebních míst

Publikováno: 8.3.2021 Autor: Úř OSK SOJ

Oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení na služební místo na služební místo vedoucího oddělení zabezpečení ověřování jakosti odboru strategie státního ověřování jakosti Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (ID 3863150000, ext. ID 000014190053) ...

Dohoda o spolupráci k zajišťování výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví

Publikováno: 23.4.2020 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 23. 4. 2020 byla mezi Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti uzavřena „Dohoda o spolupráci k zajišťování výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví“.

NSO ORIENTATION COURSE I/2020

Publikováno: 6.12.2019 Autor: Úř OSK SOJ

Ve dnech 18. – 19. března 2020 se bude konat na velitelství NATO v Bruselu orientační kurz NSO, určený především pro zástupce členských států NATO v radách Vojenského výboru pro standardizaci (MCSB), v pracovních skupinách NATO a pro pracovníky odpovídající za obrannou standardizaci na národní úrovni.

Seminář pro subjekty Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Publikováno: 22.5.2019 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 22. 5. 2019 se v sídle zastoupení Komise EU v ČR na Jungmannové ul. č. p. 24 uskutečnil seminář pro subjekty Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR zaměřený na problematiku obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti.

Kurz Obranná standardizace

Publikováno: 21.5.2019 Autor: Úř OSK SOJ

Ve dnech 13. – 17. května 2019 se konal na UO Brno kurz „Obranná standardizace“, jehož gestorem byl Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ ve spolupráci s Katedrou vojenského umění Fakulty vojenského leadershipu UO Brno.

Stránky

Nahoru