O nás

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ) byl zřízen podle čl. 79 odst. 2 Ústavy České republiky zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, jako správní úřad s celostátní působností pro předmětné činnosti. Úřad je podřízen Ministerstvu obrany.

Působnost Úřadu při plnění úkolů na úseku obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti je stanovena zejména:

  • zákonem 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona (ke stažení ve formátu pdf - 197 kB);
  • vyhláškou Ministerstva obrany č. 5/2001 Sb., kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádosti, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku;
  • usnesením vlády České republiky ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek;
  • mezinárodními smlouvami , kterými je Česká republika vázána;
  • Statutem Úřadu pro  obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, schváleným ministrem obrany dne 29. září 2001.

Úřad stanovuje koncepci, strategické cíle, tvorbu a řízení obranné standardizace, katalogizace
a státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu. Na jednotlivých úsecích činnosti je orgánem pro tvorbu a realizaci standardizační politiky, pro řízení jednotného systému katalogizace a pro výstavbu a řízení systému státního ověřování jakosti výrobků a služeb. Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními ministerstvy, jinými správními úřady, kraji, příslušnými orgány Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen NATO), obdobnými úřady
nebo orgány členských států NATO a obdobnými úřady nebo orgány jiných států.

Z pověření Ministerstva obrany vypracovává Úřad koncepce, zásady, postupy a návrhy, upravující jednotlivé oblasti činnosti, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, do podmínek resortu Ministerstva obrany.

Úřad zastupuje Českou republiku v příslušných orgánech NATO, v příslušných mezinárodních organizacích a zabezpečuje úkoly, vyplývající pro Českou republiku z jednání těchto orgánů
a organizací.

Z hlediska odborného zaměření se Úřad podílí na činnosti Rady kvality České republiky a Rady pro akreditaci. Dále se podílí na činnosti Technického výboru pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systému kvality a Technického výboru pro akreditaci zkušebních laboratoří, které jsou poradními orgány Českého institutu pro akreditaci. Úřad se podílí také na činnosti Národního informačního střediska podpory kvality.

Nové publikace

Publikováno: 18.10.2016 Autor: Úř OSK SOJ

V návaznosti na novou normu ISO 9001:2016 byla v červnu 2016 vydána nová spojenecká publikace AQAP-2110, Ed. D, V1 (Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě). V současné době je ve zpracování ČOS 051672, který tuto publikaci zavede do prostředí ČR.

ČR dlouhodobě nejlepší při přistupování ke STANAG

Publikováno: 18.10.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Na jednání pracovní skupiny NATO k řízení standardizace (Standardization Management Group – SMG) dne 29. září 2016 bylo všem členským státům oznámeno, jak si plní své povinnosti v přistupování ke Standardizačním dohodám NATO (STANAG). Ř OOS Úř OSK SOJ Ing.

Výběrová řízení na obsazení služebních míst

Publikováno: 10.10.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Výběrová řízení na obsazení služebních míst ...

Ředitel Úř OSK SOJ nabízí volné systematizované místo pro občanského zaměstnance

Publikováno: 20.9.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Ředitel Úř OSK SOJ nabízí volné systematizované místo pro občanského zaměstnance Administrativní a spisový pracovník - 7. platová třída, místo výkonu práce Praha (MO-A) ...

Studijní příručka ke zvláštní části úřednické zoušky oboru služby č. 65 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti

Publikováno: 2.11.2015 Autor: Úř OSK SOJ

Studijní příručka ke stažení ve formátu pdf - 2,80 MB.  ...

Zřízení schránky a adresy elektronické pošty protikorupcnijednani-urosksoj@army.cz

Publikováno: 1.7.2015 Autor: Úř OSK SOJ

Zřízení schránky a adresy elektronické pošty pro přijímání oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu ...

Nahoru